Selecteer een pagina

Prof. mr. M.V. (Martijn) Polak is sinds 1 september 2012 raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad. Mr. F.B. (Floris) Bakels, thans raadsheer in de civiele kamer, is sinds die datum vicepresident. Per 1 oktober 2012 zal mr. V. (Vincent) van den Brink plaatsnemen in de strafkamer.

De civiele kamer van de Hoge Raad is na het zomerreces begonnen in een enigszins gewijzigde samenstelling. Vicepresident mr. J.B. Fleers en raadsheer mr. W.D.H. Asser hebben afscheid genomen. Raadsheer mr. F.B. Bakels is mr. Fleers opgevolgd als vicepresident. Ter vervulling van de vacature die ontstond door het vertrek van mr. Asser (of door de interne opvolging van mr. Fleers door mr. Bakels, net hoe je het bekijkt) is prof. mr. M.V. Polak (1961) benoemd tot raadsheer in de civiele kamer. Prof. mr. Polak was voordien advocaat te Amsterdam en hoogleraar internationaal privaatrecht en internationale rechtsvergelijking te Leiden. Zijn benoeming in combinatie met de interne opvolging van mr. Fleers brengt het aantal raadsheren in de civiele kamer terug van elf naar tien.

Tegelijkertijd is een nieuwe raadsheer in de strafkamer benoemd: mr. V. van den Brink (1966), momenteel senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem. Mr. Van den Brink, van huis civilist en in 2002 gepromoveerd op de rechtshandeling in strijd met de goede zeden, zal per 1 oktober 2012 tot de Hoge Raad toetreden.

Share This