Selecteer een pagina
De verhouding tussen art. 2.20 BVIE en art. 2.23 BVIE

De verhouding tussen art. 2.20 BVIE en art. 2.23 BVIE

HR 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484

Als de rechter heeft vastgesteld dat het gebruik van het teken geen inbreuk oplevert op een van de gronden genoemd in art. 2.20 lid 2 BVIE, kan de merkhouder zijn op inbreuk berustende vordering niet alsnog toegewezen krijgen op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE. Art. 2.23 BVIE breidt de rechten van de merkhouder namelijk niet uit, maar beperkt die juist.  Lees meer…

Wvggz; wilsbekwaam verzet – en de familie dan?

Wvggz; wilsbekwaam verzet – en de familie dan?

 

Wvggz; wilsbekwaam verzet – en de familie dan?

HR 27 oktober 2023 ECLI:NL:HR:2023:1482

Vermelding, op grond van dossier, in de medische verklaring dat de familie door de situatie overbelast raakt en verklaring van de ter zitting aanwezige psychiater dat een oom en tante “het niet volhouden” is onvoldoende motivering voor de aanwezigheid van een aanzienlijk risico voor een ander op ernstige psychische schade die in de weg zou kunnen staan aan de honorering van wilsbekwaam verzet. Lees meer…

Cassatievlog #073 | Het recht op een mondelinge behandeling voor de rechter

Cassatievlog #073 | Het recht op een mondelinge behandeling voor de rechter

HR 13 oktober 2023 ECLI:NL:HR:2023:1451 

De Hoge Raad heeft diverse keren gewezen op het recht van een partij om zijn zaak mondeling tegenover een rechter te verdedigen. Dit recht is vrij sterk. Dat zien we bijvoorbeeld in de rechtspraak met de strekking dat als één van de rechters wisselt na een mondelinge behandeling, partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zaak opnieuw te bepleiten voor de rechter die hun zaak beslist. Paul Tanja bespreekt het arrest van de Hoge Raad in 3 minuten.

Cassatievlog #073 is ook als podcast beschikbaar.

Tijdige betekening van een eiswijziging

Tijdige betekening van een eiswijziging

HR 13 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1426

Een verandering of vermeerdering van eis tegen een partij die niet is verschenen, moet aan die partij worden betekend voor de roldatum waarop de eis wordt gewijzigd en met inachtneming van de toepasselijke dagvaardingstermijn. Als betekening niet tijdig plaatsvindt, is uitgangspunt dat de rechter alsnog de gelegenheid kan bieden om de verandering of vermeerdering van eis te betekenen. De rechter kan dat echter ook weigeren wegens strijd met de goede procesorde. Lees meer…

Voor de tweede keer vernietiging van oordeel over dwalingsnadeel

Voor de tweede keer vernietiging van oordeel over dwalingsnadeel

HR 13 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1429

Soms komen zaken meer dan één keer bij de Hoge Raad. Zoals deze zaak, over de begroting van dwalingsnadeel bij een aandelenoverdracht. De koper had gedwaald over de omvang van het klantenbestand: de verkopers hadden niet gemeld dat een deel van de klanten had opgezegd. Voor de tweede keer heeft de Hoge Raad in deze procedure de vaststelling van het dwalingsnadeel vernietigd.

Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl