Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: EP EVRM art. 1


HR 9 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:865

Het Allard Pierson Museum moet de Krimschatten op grond van art. 10:7 BW in samenhang met het Oekraïense museumwetregime retourneren aan de Staat Oekraïne. Het Oekraïense museumwetregime heeft volgens het internationaal privaatrecht namelijk het karakter van een voorrangsregel. Er is geen sprake van een schending van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. (meer…)

HR 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2888

De Staat heeft door het invoeren van het verbod op het houden en (doen) doden van pelsdieren voor de productie van bont geen ongerechtvaardigde inbreuk gemaakt op het door artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM gewaarborgde recht op eigendom van de nertsenhouders. (meer…)

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1439 (X B.V./Staat)

De Staat heeft door het invoeren van het verbod op de productie van dierenporno, zonder dat daarbij in een overgangsmaatregel of compensatieregeling is voorzien, geen inbreuk gemaakt op het door art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM gewaarborgde recht op eigendom van twee beweerdelijke producenten van dierenporno. (meer…)

HR 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7066 (Dumatrust c.s./Ontvanger c.s.) 

De juistheid van de door de Belastingdienst opgelegde aanslagen kan niet bij de civiele rechter ter discussie worden gesteld door crediteuren van de belastingplichtige, die verhaal zoeken op dezelfde vermogensbestanddelen als de Ontvanger. Het opleggen van de aanslagen en het niet afzien van het wettelijk voorrangsrecht is in dit geval bovendien niet onrechtmatig jegens deze andere crediteuren van de belastingplichtige.  (meer…)

HR 2 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:Q5098 (Staat/X)

Vervolg op HR 16 november 2001, LJN ECLI:NL:HR:2001:AD5493 (NVV c.s./Staat). Het verwijzingshof heeft kunnen oordelen dat verweerder in cassatie (varkenshouder) door de herstructureringsmaatregelen eind jaren ’90 onevenredig zwaar is getroffen en daarvoor financieel gecompenseerd moet worden. De poging om het eerdere oordeel van hof en Hoge Raad dat geen sprake is van eigendomsontneming opnieuw ter discussie te stellen, strandt op de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing. (meer…)

Cassatieblog.nl