Https://cassatieblog.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Https://cassatieblog.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
weigeren accepteren

Verzekeringsrecht

Prejudiciële vragen over beperking vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekering

CB 2012-186 Geplaatst op 02 okt 2012 door

HR 28 september 2012, LJN BW7507 (X/DAS Rechtsbijstand)

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid met EG Richtlijn 87/344 van een polisbeding in een rechtsbijstandsverzekering waarin is bepaald dat de rechtsbijstand aan verzekerde (in beginsel) zal worden verleend door de eigen medewerkers van de rechtsbijstandverzekeraar en dat er in zoverre geen onbeperkt recht op vrije advocaatkeuze bestaat. Lees verder >

Maatstaf voor uitleg van de aanwijzing van een begunstigde bij sommenverzekering

CB 2012-170 Geplaatst op 24 sep 2012 door

HR 21 september 2012, LJN BW6728

Er is geen grond om bij de uitleg van de begunstiging (gedaan in de schriftelijke mededeling bedoeld in art. 7:966 lid 1 BW) uitsluitend te letten op hetgeen de verzekeringnemer en de verzekeraar over en weer hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben mogen begrijpen. Ook verklaringen en gedragingen van de verzekeringnemer buiten deze context kunnen voor die uitleg relevant zijn. Lees verder >

Dekking verzekeringsplicht werkgever (art. 7:611 BW) onder AVB-polis

CB 2012-65 Geplaatst op 03 apr 2012 door

HR 30 maart 2012, LJN BV1295 (Onderlinge Levensverzekering Maatschappij/Nationale-Nederlanden)

Een redelijke uitleg van een AVB-polis die mede de aansprakelijkheid van een verzekerde als werkgever tegenover zijn ondergeschikten dekt voor letselschade van werknemers die in deelnemen aan het wegverkeer, brengt in beginsel mee dat deze polis tevens dekking verleent tegen een (op art. 7:611 BW gebaseerde) aansprakelijkheid van de werkgever op de grond dat hij heeft verzuimd tegen dat risico een behoorlijke verzekering te sluiten voor zijn werknemers. De functie die een AVB-polis in het maatschappelijk verkeer vervult en de daarop gebaseerde verwachtingen van verzekerden, rechtvaardigen een ruime dekkingsomvang, ook als de gedekte schade in de polisvoorwaarden is omschreven als “schade aan personen en schade aan zaken”. Lees verder >

Dekking aanvullende zorgverzekering vervalt slechts als voor specifieke vorm van zorg ook AWBZ-dekking bestaat

CB 2011-18 Geplaatst op 14 jun 2011 door

HR 10 juni 2011, LJN ECLI:NL:HR:BQ0700

Aanspraken uit een aanvullende zorgverzekering vervallen van rechtswege indien de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een gelijkwaardige zorgaanspraak geeft (art. 65 lid 1 AWBZ). Daarvan is pas sprake indien het gaat om een specifieke vorm van zorg die tevens onderwerp is van een door de AWBZ-gedekte aanspraak. Lees verder >

Reinigingskosten verontreinigde cacao gedekt door aansprakelijkheidsverzekering?

CB 2011-3 Geplaatst op 26 apr 2011 door

CB 2011, 3 – HR 15 april 2011, LJN ECLI:NL:2011:BP2309

Kan de cacaobewaarnemer de kosten die hij heeft gemaakt om de met asbest besmette cacao te reinigen op zijn verzekeraars verhalen als bereddingskosten? Lees verder >

Pagina 5 van 512345