Selecteer een pagina
Aangesproken vennootschapsbestuurder mag onherroepelijke naheffingsaanslag ter discussie stellen

Aangesproken vennootschapsbestuurder mag onherroepelijke naheffingsaanslag ter discussie stellen

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8686

De bestuurder van een vennootschap die door de Ontvanger aansprakelijk wordt gesteld omdat hij het verhaal van een aan de vennootschap opgelegde naheffingsaanslag illusoir zou hebben gemaakt, kan de onderliggende belastingaanslag nog ter discussie stellen ook als deze aanslag jegens de vennootschap al onherroepelijk is geworden. De Ontvanger kan niet meer schade vorderen dan het bedrag van de aan de vennootschap opgelegde belastingaanslag. Lees meer…

Wie reed door rood? – Hoge Raad bevestigt bewijslastverdeling bij verkeersaansprakelijkheid

Wie reed door rood? – Hoge Raad bevestigt bewijslastverdeling bij verkeersaansprakelijkheid

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6996

Als geen van beide partijen bewijs kan leveren dat de ander door rood is gereden, moet bij de vaststelling van de aansprakelijkheid worden uitgegaan van de veronderstelling dat de aansprakelijk gestelde automobilist door groen is gereden. De Hoge Raad herhaalt de omstandighedencatalogus aan de hand waarvan vervolgens moet worden beoordeeld of de aansprakelijk gestelde automobilist zodanig gevaarzettend heeft gehandeld dat hij inderdaad aansprakelijk is. Bij de beoordeling van eventuele eigen schuld van de eisende partij moet vice versa dezelfde exercitie worden verricht. Lees meer…

Geen griffierecht bij Wsnp- en ots-beroepen; hoog griffierecht voor maatschappen

Geen griffierecht bij Wsnp- en ots-beroepen; hoog griffierecht voor maatschappen

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3883 (wsnp), ECLI:NL:HR:2011:BQ3890 (ots), ECLI:NL:HR:2011:BQ2800 (maatschappen)

Geen griffierecht is verschuldigd in hoger beroep en cassatie in een procedure over de toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Hetzelfde geldt voor procedures over de ondertoezichtstelling van minderjarigen of de ontheffing of de ontzetting uit het gezag of voogdij over minderjarigen. Maatschappen moeten het tarief voor rechtspersonen betalen. Lees meer…

Vordering uit wanprestatie bevoegdhedenovereenkomst niet gehinderd door formele rechtskracht bestemmingsplan

Vordering uit wanprestatie bevoegdhedenovereenkomst niet gehinderd door formele rechtskracht bestemmingsplan

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057

De formele rechtskracht van een bestemmingsplan staat niet in de weg aan het oordeel dat het besluit niet beantwoordt aan wat de burger daarvan op grond van zijn overeenkomst met de overheid mocht verwachten. Dat het besluit voor rechtmatig moet worden gehouden, betekent namelijk niet per sé dat de overheid zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl