Selecteer een pagina

De ministerraad heeft op 9 april 2020 ingestemd met de benoeming van twee vice-presidenten in de Hoge Raad der Nederlanden op voordracht van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Het gaat om de volgende benoemingen:

de heer mr. M.V. Polak tot vice-president van de civiele kamer van de Hoge Raad met ingang van 1 oktober 2020;

de heer mr. V. van den Brink tot vice-president van de strafkamer van de Hoge Raad met ingang van 1 september 2020.

Martijn Polak (1961) is op dit moment raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad en wordt de nieuwe vicepresident van de civiele kamer van de Hoge Raad met ingang van 1 oktober 2020. Hij volgt Ernst Numann op die met ingang van die datum met pensioen gaat.

Martijn Polak is sinds september 2012 werkzaam als raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad. Daarvoor was hij ruim 15 jaar advocaat in de civiele cassatiepraktijk en op het terrein van het internationaal privaatrecht. Hij was in die periode tevens hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Tilburg University (1989-1992) en hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit Leiden (1992-2012).

Vincent van den Brink (1966) is sinds oktober 2012 raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad en wordt de nieuwe vicepresident van de strafkamer van de Hoge Raad met ingang van 1 september 2020 als opvolger van Willem van Schendel op die met ingang van die datum met pensioen gaat.

Vincent van den Brink  is sinds 2000 lid van de rechterlijke macht, daarvoor was hij onder meer advocaat. Van 2000-2005 was hij als rechter verbonden aan de rechtbank Haarlem en vanaf 2005 aan het gerechtshof Arnhem, eerst als raadsheer en daarna als vicepresident.

Share This