Selecteer een pagina
Economisch eigenaar profiteert niet van Groepsvrijstelling kartelverbod

Economisch eigenaar profiteert niet van Groepsvrijstelling kartelverbod

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2809 (BP / [X] c.s)

Mededingingsbeperkende gedragingen zijn van rechtswege nietig, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Voor motorbrandstoffen geldt een vrijstelling voor een non-concurrentiebeding dat de duur van vijf jaar niet overschrijdt. Onder voorwaarden is een langer durend afnamebeding óók vrijgesteld, maar die uitgebreide vrijstelling geldt niet in de onderhavige situatie van economische eigendom. Lees meer…

De ontvankelijkheid van een enquêteverzoek en de kapitaalseis van art. 2:346 BW

De ontvankelijkheid van een enquêteverzoek en de kapitaalseis van art. 2:346 BW

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0505

Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de verzoeker van een enquête mag het aandelenkapitaal van een medeverzoeker die zijn verzoek reeds heeft ingetrokken, niet worden meegeteld; de overblijvende verzoeker moet op het moment van indiening van het verzoek zelfstandig aan de kapitaalseis hebben voldaan. Lees meer…

Aangesproken vennootschapsbestuurder mag onherroepelijke naheffingsaanslag ter discussie stellen

Aangesproken vennootschapsbestuurder mag onherroepelijke naheffingsaanslag ter discussie stellen

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8686

De bestuurder van een vennootschap die door de Ontvanger aansprakelijk wordt gesteld omdat hij het verhaal van een aan de vennootschap opgelegde naheffingsaanslag illusoir zou hebben gemaakt, kan de onderliggende belastingaanslag nog ter discussie stellen ook als deze aanslag jegens de vennootschap al onherroepelijk is geworden. De Ontvanger kan niet meer schade vorderen dan het bedrag van de aan de vennootschap opgelegde belastingaanslag. Lees meer…

Archief

Cassatieblog.nl