Selecteer een pagina

Dossier: Vermogensrecht algemeen


HR 8 juli 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ1703

Een fabrikant of importeur van blanco informatiedragers kan in beginsel verboden worden de blanco informatiedragers te verhandelen, wanneer dreigt dat hij zijn verplichtingen op grond van de Thuiskopieregeling niet nakomt. (meer…)

HR 17 juni 2011, LJN ECLI:NL:HR:2011:BQ1677

Een beding dat verplicht tot het gebruik van een modelovereenkomst die gedeeltelijk in strijd is met een dwingende wetsbepaling, is niet ook slechts gedeeltelijk nietig (art. 3:40 lid 2 BW). (meer…)