Selecteer een pagina

Alle berichten met de tag: levenslange gevangenisstraf


HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1747

In dit uitvoerig gemotiveerd arrest zet de Hoge Raad uiteen hoe de burgerlijke rechter de motivering van gratiebeslissingen moet toetsen. Hij bepaalt verder dat de burgerlijke rechter de Staat kan veroordelen tot het nemen van een nieuwe beslissing en de verdere tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf kan verbieden bij strijd met art. 3 EVRM. (meer…)

HR 14 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3058 (Staat/X.)

Als voor een levenslang gestrafte die in een tbs-kliniek is geplaatst een machtiging voor onbegeleid verlof wordt gevraagd, moet de minister van Veiligheid en Justitie het advies van het Adviescollege Verloftoetsing tbs (Avt) vragen. Van een positief advies van het Avt mag de minister alleen gemotiveerd afwijken. (meer…)

Cassatieblog.nl