Selecteer een pagina

Dossier: Aansprakelijkheid en schadevergoeding


HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3917 (B./S.)

Uitlatingen gedaan door een politicus buiten het vertegenwoordigende forum genieten eenzelfde of vergelijkbare bescherming als uitlatingen die in de openbare vergaderingen van het vertegenwoordigende forum zijn gedaan. (meer…)

HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2324 (X/St. ROC Twente)

Een onderwijsinstelling is niet zonder meer gehouden om te zorgen voor een ongevallenverzekering die adequate dekking biedt voor risicovolle activiteiten die door de opleidingsinstelling worden georganiseerd in het kader van het onderwijs. Evenmin bestaat de verplichting om – bij het ontbreken van zo’n verzekering – de studenten te waarschuwen dat een dergelijke verzekering niet bestaat. Een zo ver gaande zorgplicht kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard, aldus de Hoge Raad. (meer…)

HR 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7066 (Dumatrust c.s./Ontvanger c.s.) 

De juistheid van de door de Belastingdienst opgelegde aanslagen kan niet bij de civiele rechter ter discussie worden gesteld door crediteuren van de belastingplichtige, die verhaal zoeken op dezelfde vermogensbestanddelen als de Ontvanger. Het opleggen van de aanslagen en het niet afzien van het wettelijk voorrangsrecht is in dit geval bovendien niet onrechtmatig jegens deze andere crediteuren van de belastingplichtige.  (meer…)

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8686

De bestuurder van een vennootschap die door de Ontvanger aansprakelijk wordt gesteld omdat hij het verhaal van een aan de vennootschap opgelegde naheffingsaanslag illusoir zou hebben gemaakt, kan de onderliggende belastingaanslag nog ter discussie stellen ook als deze aanslag jegens de vennootschap al onherroepelijk is geworden. De Ontvanger kan niet meer schade vorderen dan het bedrag van de aan de vennootschap opgelegde belastingaanslag. (meer…)

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6996

Als geen van beide partijen bewijs kan leveren dat de ander door rood is gereden, moet bij de vaststelling van de aansprakelijkheid worden uitgegaan van de veronderstelling dat de aansprakelijk gestelde automobilist door groen is gereden. De Hoge Raad herhaalt de omstandighedencatalogus aan de hand waarvan vervolgens moet worden beoordeeld of de aansprakelijk gestelde automobilist zodanig gevaarzettend heeft gehandeld dat hij inderdaad aansprakelijk is. Bij de beoordeling van eventuele eigen schuld van de eisende partij moet vice versa dezelfde exercitie worden verricht. (meer…)

Cassatieblog.nl