Selecteer een pagina
Internetconsultatie Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

Internetconsultatie Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

CB 2011, 2

Er is nog geen halfjaar voorbij sinds de inwerkingtreding van de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) op 1 november 2010 en er staat al een concept voor een Reparatiewet op internet, waarmee “enkele wetstechnische gebreken en leemten” moeten worden verholpen. De Minister had dit tijdens de behandeling van de Wgbz toegezegd aan de Eerste Kamer, naar aanleiding van het artikel in TCR 2010-3, p. 73 van P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Lees meer…

Buitenlandse gedaagden, kantoorbetekening en de dagvaardingstermijn

Buitenlandse gedaagden, kantoorbetekening en de dagvaardingstermijn

CB 2011, 1 – HR 15 april 2011, LJN ECLI:NL:2011:BP4952

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de vraag hoe de dagvaardingstermijnen die voor buitenlandse gedaagden in art. 115 Rv zijn genoemd, zich verhouden tot de kantoorbetekening op de voet van art. 63 Rv. Lees meer…

Archief